logo Slow Writing Lab

Platform voor jong schrijftalent

Nederland kent (nog) geen masteropleiding creatief schrijven. Om de kloof tussen onderwijs en beroepspraktijk te verkleinen richtten het Nederlands Letterenfonds, Literair Productiehuis Wintertuin en de HBO-schrijfopleidingen ArtEZ (Creative Writing), Gerrit Rietveld Academie (afdeling Beeld en Taal) en Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (Writing for Performance) in 2015 het Slow Writing Lab op, waarin een select aantal jonge schrijvers kans krijgt hun talent op creatief en professioneel gebied verder te ontwikkelen. 

In januari 2024 is de negende editie van het Slow Writing Lab van start gegaan. Op uitnodiging van het Letterenfonds selecteerden hogeschoolopleidingen Creative Writing van ArtEZ, Beeld en Taal van de Gerrit Rietveld Academie en Writing for Performance van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht ieder twee afgestudeerde schrijftalenten voor het Lab. Daarnaast is ook dit jaar weer aan een aantal organisaties buiten de kunstvakopleidingen gevraagd om een talent voor te dragen; dit jaar waren dat Poetry Circle en El Hizjra.

Sinds een aantal jaar is ook Literatuur Vlaanderen bij het Lab betrokken als partner en subsidiënt. Voor de negende editie zetten zij opnieuw een samenwerking op met twee opleidingen uit Vlaanderen. De afdeling Woordkunst van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen en de afdeling Schrijven van het Brusselse RITCS vaardigden elk een oud-student af naar het Slow Writing Lab. Zoals elk jaar draagt ook vanuit Vlaanderen een organisatie buiten het kunstvakonderwijs een kandidaat aan, voor deze editie is dat TRILL.  

Een kalenderjaar lang werken de twaalf talenten van het Slow Writing Lab intensief aan een persoonlijk creatief onderzoek. Het Lab is ingericht als een ‘vrije master’: de talenten kiezen zelf hun onderwerp of thema, en stellen een individueel programma samen met persoonlijke coaching en begeleiding. Voor het invullen van dit individuele traject ontvangen alle deelnemers een beurs. Aan het begin van het traject worden de deelnemers gekoppeld aan een procescoach, die ze helpt het creatieve proces op te starten. De drie coaches die hiervoor aan het Lab verbonden zijn zijn Ditteke Mensink, Nienke Eijsink en Marthe Zeevenhooven.

Daarnaast bestaat het Lab ook uit maandelijkse plenaire (werk)bijeenkomsten en masterclasses, ingevuld door de betrokken opleidingen en organisaties. Die bijeenkomsten worden gecoördineerd en begeleid door Michiel Koelink (docent Time Based Media, Art Sciences en Game Design bij de bachelor en master van de Academie Minerva en Hanze Hogeschool Groningen). Eerdere masterclasses werden gegeven door onder andere Anton Dautzenberg, Lot Vekemans, Thomas Verbogt, Jasper Henderson, Fatma Aydemir, Arie Altena, Isolde Venrooy, De Kostgangers, De Orde van de Dag, Fiep van Bodegom, Walter van den Berg, Jantine Wijnja, Frank Witzel, Els Moors, Wiegertje Postma, Henk van Straaten, Wim van der Aar, Dirk van Weelen, Martijn Brugman, Dennis Gaens, Manon Uphoff en Munganyende Hélène Christelle.

Aan de voorgaande acht edities van Slow Writing Lab namen al meer dan 75 auteurs deel. Al hun namen en biografieën zijn te vinden op deze website. 

Slow Writing Lab maakt deel uit van een breder talentenprogramma van het Nederlands Letterenfonds waarvoor OCW extra geld ter beschikking heeft gesteld.

Colofon

  • Initiatief: Nederlands Letterenfonds i.s.m. Literair Productiehuis Wintertuin, ArtEZ, Gerrit Rietveld Academie en HKU.
  • Oprichters en programmabegeleiding: Kim van Kaam (Literair Productiehuis Wintertuin), Edzard Mik en Gijs Müller (Gerrit Rietveld Academie), Frank Tazelaar (ArtEZ), Mathijs Verboom (HKU), en Suzanne Meeuwissen en Pieter Jan van der Veen (Nederlands Letterenfonds).
  • Programmabegeleiding en coördinatie: Raoul Markaban en Pieter Jan van der Veen (Nederlands Letterenfonds)
  • Ontwerp website: Gijs Müller, Diederik Martens en Dick Broer.

Aanmelden voor het Slow Writing Lab is niet mogelijk.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: